Vahva ja pitkäaikainen, ammatillinen kokemus luontaishoito ja -terapia työstä 1990-luvun alkupuolelta lähtien, sekä luontaisterapiakouluttajana toimimisesta yrityksen T:mi Luontaishoito Merja Pennanen (1144763-3) perustamisesta, 1996 alkaen.  Yrityksen toimialaan kuuluu luontaishoito- ja luontaisterapiakoulutukset.

Koulutukset ovat Luonnonlääketieteen Keskusliiton LKL ry:n koulutuskriteerit täyttävää, ammattiin valmistavaa koulutusta, joka antaa pätevyyden toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa opiskelijat suorittavat 4-6 viikon välein kontaktikoulutuksena viikonloppuisin teoria- sekä käytännönopintoja. Koulutukseen kuuluu lisäksi etätehtäviä, etäopiskelua, nettiopintoja ja omalla ajalla suoritettua hoitoharjoittelua, sekä kirjalliset kokeet. Ellei ole perusterveydenhoidon tutkintoa, on lisäksi suoritettava peruslääketieteen opinnot.

 

Merja Pennanen toimii T:mi Luontaishoito Merja Pennanen vastaavana kouluttaja ja opintojen pääkouluttajana.

Muut kouluttajat ovat alalla pitkään työskennelleitä, koulutuskokemusta omaavia, omien alojensa ammattilaisia.

 

 

KOULUTUKSET

Tulevat koulutukset

KIINNOSTAAKO TERAPEUTTIKOULUTUS?

Rentoutusterapeutti, diplomivyöhyketerapeutti?

 

- Rentoutusterapeuttikoulutus 2018-2020 Tampere

- Diplomivyöhyketerapeuttikoulutus 2019-2020 Tampere

 

Ota yhteyttä, kysy lisää sähköpostilla merja@merjapennanen.fi

tai puhelimitse 040-7505867, mikäli olet kiinnostunut terapeuttikoulutuksista.

Koulutukset alkavat, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 12.

Ilmoittautuminen rentoutusterapeuttikoulutukseen 15.9.2018 mennessä ja

diplomivyöhyketerapeuttikoulutukseen 15.11.2018 mennessä.

 

Katso tarkempaa tietoa koulutuksista:

Rentoutusterapeuttikoulutus

Diplomivyöhyketerapeuttikoulutus

 

RENTOUTUSTERAPEUTTIKOULUTUS

 

Ammattiin valmistava koulutus on monimuotokoulutusta ja antaa valmiudet erilaisten rentouttavien menetelmien itsenäiseen, ammatilliseen käyttöön yksilöllisessä asiakastyöskentelyssä, sekä erilaisten ja eri kokoisten rentoutusryhmien ohjaajana.  Toimimiseen itsenäisenä ammatinharjoittajana, rentoutusterapeuttina. Koulutus täyttää Luonnonlääketieteen Keskusliiton LKL ry:n asettamat koulutuskriteerit.

 

Koulutus sisältää mm: rentoutusterapeutin työssä tarvittavia manuaalisia, rentouttavia ja tasapainottavia hoito- ja käsittelymenetelmiä, mm. intialainen päähieronta, vyöhyketerapeuttinen jalkahieronta, rentouttava kokohieronta, kasvo/käsi/jalkahieronta, sekä muita fyysisiä ja psyykkisiä rentoutusmenetelmiä, mm: autogeeninen rentoutus, Schultzin, Silvan, Jacobsonin menetelmät, progressiivinen rentoutus/kehon vaiheittaiset lihasrentoutusmenetelmät. Rauhoittumis- ja suggestiomenetelmät, syvärentouttaminen. Mielikuvaharjoittelu ja visualisointitekniikat, hengitystekniikat ja -harjoitukset, meditaatio, NLP. Akupainalluksen, yrttien, kasvien ja luontaistuotteiden, savi- ja turvehoitojen, kylpyjen käyttö rentoutushoitojen tukena.

 

Kontaktikoulutus on viikonloppukoulutusta, n.4-6 viikon välein, yhteensä 13 koulutusviikonloppua. Opintojaksojen välillä oppilaat suorittavat etätehtäviä ja etäopiskelua.

Oppilaat harjoittelevat käytännön rentoutusterapiatyöskentelyä parityöskentelynä opettajan valvonnassa ja ohjauksessa koulutusviikonloppuina. Oppilaat suorittavat lisäksi itsenäisesti omalla ajallaan 100 hoitoharjoittelua, joista on tehtävä asiakkaan varmentama ja allekirjoittama kirjallinen hoitoharjoittelukaavake. Opiskelija antaa koulutuksen kuluessa opettajalle 4 käytännön  opinnäytettä, suorittaa hyväksytysti kirjalliset kokeet ja kirjallisen lopputyön, sekä seminaarityön. Ellei oppilaalla ole aiempaa terveydenhoitoalan tutkintoa, on hänen suoritettava lääketieteen perusopinnot (378 h).

Jos ei ole voimassaolevaa ensiapu 1 koulutusta, on se suoritettava ennen todistuksen saantia.

Suoritettuuan hyväksytysti kaikki koulutukseen kuuluvat opintokokonaisuudet ja muut vaadittavat tehtävät, saa opiskelija rentoutusterapeutti todistuksen. Koko koulutuksen tuntimäärä 1084 h (40,14 op)

 

RENTOUTUSTERAPEUTTIKOULUTUS

Tampere 2018-2020

 

Koulutuksen kesto: Yhteensä 1084 h (40,14 op)

Koulutuksen hinta: 1950,00 (voidaan maksaa myös ositettuna, jolloin maksetaan ennen  kutakin koulutusviikonloppua 150,00e). Koulutukseen kuuluu yhteensä 13 koulutusviikonloppua (hinta sis.alv 24%, laaja kirjallinen koulutusmateriaali ja muut koulutuksessa tarvittavat materiaalit ja tuotteet ym).

Muut maksut: Opinnäytteet (4) 60,00 e/kpl, harjoitushoitojen tarkastus, kirjallisten kokeiden, kirjallisen lopputyön ja seminaarityön  tarkastusmaksu 60,00 e yhteensä.

 

Ilmoittautuminen rentoutusterapeuttikoulutukseen 15.9.2018 mennessä.

 

1.koulutusosio 24-25.11.2018 Perusopinnot 1

Luontaislääketieteen perusteet, lääketieteen ja luontaislääketieteen kehitys, koulutus ja luontaisterapiat ammattina, ravitsemuksen perusteet. Luontaisterapia-alan pakolliset opinnot.

 

Muut 2019 kevään koulutusviikonloput (suluissa kyseisen viikonlopun pääasiallinen aihe):

12-13.1.2019 REN 1: Rentouttava vyöhyke terapeuttinen jalkahieronta.

16-17.2.2019 REN 2: Kehon vaiheittaiset lihasrentoutusmenetelmät/progressiivinen rentoutus, energiaratahieronta.

30-31.3.2019 REN 3: Autogeeninen rentoutus, Shultzin menetelmä, NLP.

4-5.5.2019     REN 4: Rentouttava kokohieronta. Eteeriset öljyt rentoutumisen tukena.

15-16.6.2019 REN 5: Intialainen päähieronta. Mielikuva- ja visualisointitekniikat ja harjoitteet.

 

Jokaisena koulutusviikonloppuna on ohjattua hoitoharjoittelua koulutusaiheista, kutakin menetelmää harjoitellaan useana viikonloppuna.

 

Kysy lisää 040-7505867 tai s-posti merja@merjapennnanen.fi

tai ilmoittaudu rentoutusterapeuttikoulutukseen tästä

 

 

 

DIPLOMIVYÖHYKETERAPEUTTIKOULUTUS

 

Ammattiin valmistava koulutus on monimuotokoulutusta ja antaa valmiudet itsenäiseeen vyöhyketerapeuttiseen asiakastyöskentelyyn, vyöhyketerapian ammattimaiseen harjoittamiseen ja toimimiseen diplomivyöhyketerapeutin ammatissa.

Koulutus sisältää mm: jalkojen-, käsien, kasvojen-, pään- ja selän vyöhyketerapian ja vyöhykejärjestelmät, korvien vyöhyke/akupistekäsittely, aurikuloterapia. Vyöhyketerapiaan perustuvat, tai sitä täydentävät menetelmät; metamorfinen hieronta, lymfa stimulaatio, meridiaani- ja energiaratahieronta, vertikaali- ja synergistinen vyöhyketerapia. Turve-, savi- ja yrttihoidot, kääreet ja pakkaukset vyöhyketerapian tukena. Akupainallus.

 

Kontaktikoulutus on viikonloppukoulutusta, 4-6 viikon välein, yhteensä 14 koulutusviikonloppua. Opintojaksojen välillä oppilaat suorittavat etätehtäviä.

Koulutukseen kuuluu myös mm.vyöhyketerapian historiaan ja sen kehitykseen tutustuminen, kansainvälinen toiminta ja tutkimus. Indikaatiot, kontraindikaatiot, toimintamekanismi, käsittelytekniikat, hoitokokonaisuuksien opettelu, asiakastyö, jne.

 

Oppilaat harjoittelevat käytännön vyöhyketerapiatyöskentelyä parityöskentelynä opettajan valvonnassa ja ohjauksessa koulutusviikonloppuina. Oppilaat suorittavat lisäksi itsenäisesti omalla ajallaan 100 hoitoharjoittelua, joista on tehtävä asiakkaan varmentama ja allekirjoittama kirjallinen hoitoharjoittelukaavake. Opiskelija antaa koulutuksen kuluessa opettajalle 2 käytännön opinnäytettä, suorittaa hyväksytysti kirjalliset kokeet ja kirjallisen lopputyön, sekä seminaarityön. Ellei oppilaalla ole aiempaa terveydenhoitoalan tutkintoa, on hänen suoritettava lääketieteen perusopinnot (378 h)

Jos ei ole voimassaolevaa ensiapu 1 koulutusta, on se suoritettava ennen todistuksen saantia.

Suoritettuuan hyväksytysti kaikki koulutukseen kuuluvat opintokokonaisuudet ja muut vaadittavat tehtävät, saa opiskelija diplomivyöhyketerapeutti todistuksen.

Koko koulutuksen tuntimäärä 1028h (38 op).

 

 

DIPLOMIVYÖHYKETERAPEUTTIKOULUTUS

Tampere 2019-2010

Koulutuksen kesto: Yhteensä 1028 h (38 op)

Koulutuksen hinta: 2100,00 e (voidaan maksaa myös ositettuna, jolloin maksetaan ennen  kutakin koulutusviikonloppua 150,00 e). Koulutukseen kuuluu yhteensä 14 koulutusviikonloppua (hinta sis.alv 24%, laaja kirjallinen koulutusmateriaali ja muut koulutuksessa tarvittavat materiaalit ja tuotteet ym).

Muut maksut: Opinnäytteet (2) 60,00 e/kpl, harjoitushoitojen tarkastus, kirjallisten kokeiden, kirjallisen lopputyön ja seminaarityön  tarkastusmaksu 60,00 e yhteensä.

 

Ilmoittautuminen diplomivyöhyketerapeuttikoulutukseen 15.11.2018 mennessä.

 

1.koulutusosio 12-13.1 2019 perusopinnot

Luontaislääketieteen perusteet, lääketieteen ja luontaislääketieteen kehitys, koulutus ja luontaisterapiat ammattina, ravitsemuksen perusteet. Luontaisterapia-alan pakolliset opinnot.

 

Muut kevään 2019 aikana olevat koulutusosiot ja pääsisältö:

19-20.1.2019 VT 1: Vyöhyketerapian historia ja kehitys. Vyöhyketerapian indikaatiot, kontraindikaatiot,

                                 toimintamekanismi, käsittelytekniikat. Kehon järjestelmät. Jalkojen anatomia ja

                                 perusvyöhykkeet, osa 1. Vyöhykekartta. Vyöhykekäsittely ja hoitoharjoittelu.

23-24.2.2019 VT 2: Vyöhyketerapiakäsittelyssä huomioitavat seikat,  hoitokäsittelyn avaukset.

                                 Käsittelystä aiheutuvat reaktiot, vyöhykeanalyysi. Jalkojen perusvyöhykkeet osa 2.

                                 Hoitoharjoittelu.

6-7.4.2019 VT 3:     Vyöhyketerapiatutkimus, tutkimustuloksia merkittävistä koti- ja ulkomaisista

                                 tutkimuksista. Energiaratahieronta. Hoitokokonaisuudet ja vyöhykejärjestelmät.

                                 Hoitoharjoittelu.

18-19.5.2019 VT 4: Käsivyöhyketerapia.  Käsien meridiaanihieronta. Akupainallus vyöhyketerapian

                                tukena osa 1.

Jokaisella kurssilla on käytännön harjoittelua.

 

Kysy lisää 040-7505867 tai s-posti merja@merjapennnanen.fi

tai ilmoittaudu diplomivyöhyketerapeuttikoulutukseen tästä

 

 

 

 

 

T:mi Luontaishoito Merja Pennanen

 

merja@merjapennanen.fi

040 - 75 05 867

Vastaanotto

 

Hämeenkatu 25 B, 7 krs

33100 Tampere

Avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-16

Ajanvaraus: 040 - 75 05 867

 

© Merja Pennanen